Thursday, March 17, 2011

ปัจจัยที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ๑

ปัจจัยทางกายภาพ

๑.อุณหภูมิ
   - ทำให้สัตว์อพยพย้ายถิ่นฐาน (Migration) เช่น นกปากห่าง นกนางแอ่นบ้าน
   - ทำให้สัตว์ทะเลทรายออกหากินในเวลากลางคืน
   - ทำให้เกิดการจำศีลหนีร้อน (Estivation) และหนีหนาว (Hibernation)
   - มีผลต่ออัตราเมแทบอลิซึม
     สัตว์เลือดเย็น อัตราเมแทบอลิซึมแปรตามอุณหภูมิ
     สัตว์เลือดอุ่น อัตราเมแทบอลิซึมแปรผกผันกับอุณหภูมิ
   - มีผลต่อการคายน้ำของพืช
   - มีผลต่อการบานของดอกไม้ เช่น ดอกทิวลิปจะบานเมื่ออุณหภูมิสูง

๒.แสงสว่าง
   - มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช สาหร่าย แบคทีเรียบางชนิด
   - มีผลต่อการสร้างคลอโรฟีลล์
   - มีผลต่อการเปิดของปากใบ
   - มีผลต่อการบานของดอกไม้ เช่น ดอกบัวจะบานเมื่อได้รับแสงสว่าง
   - มีผลต่อการเคลื่อนไหวของพืช เช่น ปลายยอดจะเอนเข้าหาแสงสว่าง
   - มีผลต่อการเคลื่อนที่ของสัตว์ เช่น พลานาเรียเคลื่อนหนีแสง แมลงเม่าบินเข้าหากองไฟ
   - มีผลต่อการกางของใบของพืชตระกูลถั่ว

๓.น้ำหรือความชื้น
   - เป็นตัวกลางในการทำปฏิกิริยาเคมีของร่างกาย
   - เป็นตัวทำละลายที่ดี
   - ใช้ลำเลียงสารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย
   - ช่วยในการควบคุมอุณหภูมิของสัตว์เลือดอุ่นให้คงที่
   - เป็นแหล่งที่อยู่และเป็นแหล่งอาหารของพืชและสัตว์น้ำ
   - ช่วยในการถ่ายละออกเกสร
   - เป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์ด้วยแสง
   - เป็นปัจจัยที่จำกัดบริเวณการกระจายของสิ่งมีชีวิต

๔.ดิน
   - เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย หลบภัย แหล่งอาหาร ผสมพันธุ์ และเลี้ยงตัวอ่อน
   - เป็นตัวการสำคัญในการจำกัดชนิดและความอุดมสมบูรณ์ของพืชในสภาพแวดล้อมนั้นๆ

๕.กระแสลม
   - มีผลต่ออัตราการคายน้ำของพืช
   - ช่วยในการผสมพันธุ์ของพืชดอก
   - ช่วยในการกระจายของเมล็ดพันธุ์พืชไปในบริเวณกว้าง

๖.สภาพความเป็นกรด-ด่าง
   - มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์
   - มีผลต่อพืชในการนำธาตุอาหารจากดินไปใช้ได้มากหรือน้อยได้
   - มีผลต่อการทำงานของจุลินทรีย์ในดิน
   - มีผลต่อการปลดปล่อยธาตุ N, P, S จากอินทรีย์วัตถุเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพืช

1 comment:

  1. ขอบคุณมากครับ ช่วยได้มากเลย

    ReplyDelete